De Beneluxvereniging voor  Merken- en Modellenrecht (BMM) heeft in haar statuten een aantal doelstellingen opgenomen. Eén daarvan is de bevordering van de kennis van het merken- en modellenrecht. Het bestuur van de BMM heeft deze doelstelling steeds bijzonder ernstig opgevat. Zij heeft zich daarbij van tenminste twee middelen bediend, namelijk van het BMM-Bulletin, het officiële verenigingsorgaan dat vier maal per jaar verschijnt, en van de twee ledenvergaderingen die jaarlijks worden gehouden. In het BMM-Bulletin worden de laatste ontwikkelingen in wetgeving en de andere ontwikkelingen op het vakgebied op de voet gevolgd, belicht en van commentaar voorzien. Voor de ledenvergaderingen wordt gezocht naar inleiders die nieuwe onderwerpen behandelen, nieuwe zienswijzen belichten of kritische geluiden laten horen over wetgeving of rechtspraktijk. 

Het bestuur heeft daarom voorgesteld haar waardering voor de meest opmerkelijke bijdrage te laten blijken door de jaarlijkse toekenning van een prijs. Deze prijs is de Wim Mak BMM Award. Door deze prijs de naam van Wim Mak te geven uit de BMM haar bijzondere gevoelens voor deze man die een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op het niveau van de vereniging. Veel heeft de BMM aan Dr. Wim Mak te danken, met name door zijn werkzaamheden als voorzitter van de Commissie Wetgeving, alsmede door zijn voordrachten tijdens ledenvergaderingen en artikelen in het BMM-Bulletin. Door jaarlijks deze Award toe te kennen aan iemand die een opmerkelijke bijdrage aan de BMM heeft geleverd, wil de vereniging de gedachtenis aan Dr. Wim Mak levendig houden. 

Dr. Wim Mak

Wim Mak (30 april 1925 – 3 mei 1985) was hoofd van de merkenafdeling van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven van 1967 tot 1985. Sinds april 1975 was hij de eerste Voorzitter van de 'Commissie Wetgeving' van de BMM en tevens was hij lid van de 'Commissie van Acht', het adviesorgaan voor de Nederlandse overheid op het gebied van het merkenrecht. Hij was lid van de 'Studiecommissie Industriële Eigendom', het orgaan waarin de grote en middelgrote industrie in Nederland haar standpunt bepaalt ten aanzien van industriële eigendomsrechten. Hij was eveneens lid en vanaf 1973 voorzitter van de Werkgroep Merken van UNICE. Deze organisatie behartigt de merkenbelangen van de (West-)Europese industrie. Sinds maart 1982 was hij bestuurslid van ECTA, de European Communities Trade Mark Protectioners' Association, en voorzitter van de Law Committee.

 

U vindt hier het reglement en een overzicht van de prijswinnaars.

Tijdens de Najaarsvergadering op 6 oktober in Lipperscheid (LU) kregen Michelle Roosma en Willem Lepping de Wim Mak Award uitgereikt voor hun artikel "Domeinnaamgeschillen: een praktische handleiding, BMM Bulletin 2022/2"